Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji publicznej i zyski z urzędu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w centralnym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji publicznej i zyski z urzędu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w wczesnym kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wiadomość o kwotach subwencji wszystkiej na 2020 r. dla gmin, powiatów i województw i sposobach przeznaczonych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty przychodów […]

Continue Reading