Gmina Kołobrzeg

Gmina Kołobrzeg

7 września, 2020 3 przez Doradca GSM

Kołobrzeg jest gminą wiejską założoną w 1972 roku. Znajduje się w północno-zachodniej Polsce, województwie zachodniopomorskim, powiecie kołobrzeskim. Mieści się w obszarze Pobrzeża Szczecińskiego i Pobrzeża Koszalińskiego. Gmina położona jest również na terenie Wybrzeża Trzebiatowskiego, nad Morzem Bałtyckim. Jej obszar charakteryzują lasy, wzniesienia oraz rzeki: Parsęta – która atrakcyjna jest szczególnie dla kajakarzy, oraz Błotnica i Dębosznica wpadające do jeziora Resko Przymorskie.

Gmina Kołobrzeg

 

Całkowita powierzchnia gminy to około 144 kilometry kwadratowe. Użytki rolne stanowią 69% terenu, natomiast lasy 11%.

Gmina na swoim terenie utworzyła 22 sołectwa – jednostki pomocnicze: Błotnica, Bogucino, Bogusławiec, Budzistowo, Drzonowo, Dźwirzyno, Głowaczewo, Grzybowo, Karcino, Kądzielno, Korzystno, Niekanin, Nowogardek, Nowy Borek, Obroty, Przećmino, Rościęcino, Samowo, Sarbia, Stary Borek, Stramnica, Zieleniowo.

Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie numer 102 i 162.

Według danych z 2018 roku gminę Kołobrzeg zamieszkuje 10 944 osób, 76 osób na kilometr kwadratowy. 5581 stanowią kobiety.

Gospodarka na terenie gminy obejmuje głównie sektor turystyczny, rolnictwo, przetwórstwo rybne, oraz inną działalność gospodarczą. Saldo migracji ludności w wieku produkcyjnym na rok 2018 wynosiło 6964, natomiast liczba zarejestrowanych bezrobotnych 98, z czego 55% stanowiły kobiety.

Najbardziej rozpoznawalne i popularne w gminie jednostki to miejscowości nadmorskie – Grzybowo i Dźwirzyno, które w czasie wakacyjnym stanowią główne skupiska turystów, dlatego też charakteryzuje je duża ilość restauracji, hoteli oraz innych ośrodków przeznaczonych głównie do użytku wczasowiczów. Gmina ma wiele do zaoferowania rowerzystom – na jej terenie znajduje się rowerowy szlak turystyczny – „Szlak Orlich Gniazd”, zawierający wszelkie niezbędne dla korzystających z niego udogodnienia takie jak tablice informacyjne, zadaszenia chroniące przed deszczem oraz miejsca do odpoczynku.

Do kołobrzeskich zabytków zaliczają się między innymi: historyczna zagroda młyńska w Błotnicy, budynek dawnej szkoły w Bogucinie, kaplica p.w. św. Jana w Budzistowie – jedna z najstarszych świątyń w regionie (1222 r.), dwór w Drzonowie, Upamiętnienie II wojny światowej – na miejscu, w którym znajduję się obelisk z ciosów granitowych,  środkowej części ul. Szczecińskiej, w dniach 15 do 18 marca 1945 r. znajdowało się stanowisko grupy dowództwa sztabu I Dywizji artylerii przeciwlotniczej.

 

Funkcję wójta gminy Kołobrzeg sprawuje Włodzimierz Popiołek. Jego poprzednikiem był Tadeusz Kowalski, który swój urząd sprawował przez 20 lat od 1994 roku.

W skład Rady Gminy Kołobrzeg wchodzą: Członek Komisji ds. Społecznych i członek Komisji Rewizyjnej – Iwona Adamusiak-Kutrowska, Członek Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa – Krzysztof Chabaj, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Członek Komisji Rewizyjnej – Tomasz Czechowicz, Członek Komisji ds. Społecznych, Członek Komisji Rewizyjnej i Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Miron Duńczak, Członek Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa – Krzysztof Filipowicz, Członek Komisji ds. Społecznych i Członek Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji – Mirosława Folta, Członek Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa – Bartosz Góral, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa – Tomasz Królikowski, Członek Komisji ds. Społecznych i Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Czesław Krupiński, Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych – Anna Matejak, Członek Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa – Krzysztof Najmanowicz, Przewodniczący Rady Gminy – Julian Nowicki, Członek Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa i Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Tomasz Szafrański, Członek Komisji Rewizyjnej i Członek Komisji ds. Społecznych – Zygfryd Zygowski.

W 1996 roku gmina Kołobrzeg podpisała współpracę z niemiecką gminą Ferdinandshof znajdującą się w powiecie Vorpommern-Greifswald. W jej ramach odbywa się integracja w zakresie kultury, oświaty oraz sportu.

0 0 votes
Daj ocenę