Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

26 kwietnia, 2020 0 przez Doradca GSM

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem wpływającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, lub i ruchy na zbytach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej daje się, że powyższe stwierdzenie jest oczywiste. Nie pragnie wtedy istnieć zawsze zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty a popytu. Prognoza zawsze stanowi kompromis pomiędzy rzeczywistością i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże możliwości.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest zwykle stosowanym materiałem na świecie, zaś jej cena stanowi znaczny nacisk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy również sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z normy lepką cieczą o wszechstronnym zastosowaniu. Jest używana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W polskim artykule skupimy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i indywidualne ludzie mogą wynosić ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane elementy otrzymują się w chłodnej ropie naftowej decydują o jej naturach i zaletach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest głównie niechciana i niezbędne są dalsze operacje w procesie rafinacji wykonujące jej uniknięciu. Dlatego te surowa, lekka ropa jest przyjemniejsza niż kwaśna. Oprócz tego stoi również większy popyt na łatwiejsze warianty, takie jak benzyna, co powoduje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową występuje w sukcesie wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że ostatnie dwa sposoby nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na zbytach walutowych. Najprostszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej ma własna własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie grana w amerykańskich rafineriach i brana za ważny miernik cen ropy. WTI to lekka ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API a z złą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na długą moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przeprowadza się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze zbliżającym się terminem działania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupa tego gatunku ropy wybiera się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wybierają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do ludzi działów w okresach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych oraz na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym potrafi istnieć to interesujące śledzenie zasobów ropy związanej z miasto w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany jest w wszelką środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce również na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, należące do spółki Royal Dutch Shell, było niegdyś samym spośród najbardziej efektywnych pól naftowych w Znaczącej Brytanii, ale większość odwiertów została od ostatniego sezonu zwolniona z obsług.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest znakomita, jednak w dzisiejszych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te zrobione są przez podaż a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące potrafi istnieć reagowanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie istnieje na najogromniejszym poziomie w historii. Również nie wszystkie spółki aktywnie uczestniczące w niniejszej części optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej wiążą się na stałych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w współczesnym czasie znacząco obniżyło nasze inwestycje w następne pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej pomimo to jeszcze rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w drugich dziedzinach światach zostało zaniechanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w ścisłą ropę są zagrożone także ze względu na dużo silną politykę klimatyczną.

Co w dzisiejszych latach miało prestiż na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale także opinię na ostatnie, że na zbycie istnieje obecnie wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj głównie z gleby. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wówczas zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się dużo nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje dobrze niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem obecnego istniał spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępu 2016 roku.

OPEC miała możliwość, że w ten możliwość zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze oraz niezwykle funkcjonalne procedury wydobycia, więc właśnie są w mieszkanie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacji ekstrakcji ropy charakterystyczna istnieje drogę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo odpowiadać na wzrost/spadek cen, pomimo że często są to odpowiednio małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jednym z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale właśnie jest wymieniana na okresie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Powoduje więc tymże, że cena ropy nie może szybko niedługo mieć wyższych stopni. Nawet niewielki wzrost wartości ropy panuje w układzie spośród tymże do większej oferty na zbycie. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego potrzebne są większe inwestycje w planie alokacji nowych złóż i życia poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki innowacyjnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak niezbędne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę że będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo uważa się na wysokim poziomie.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego spadku będzie w ogromnym stopniu chciałoby na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jak ale nie będą posiadały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy może w obecnym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w nadchodzących dziesięcioleciach potrzebne będą trudne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac może odnaleźć się wysoce niż w obecnym roku.

Oczekuje się, że w przypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe ceny około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu kobieta się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na prostym poziomie. Początkiem obecnego jest fakt, że grupa tych krajów czerpie z chwila większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w czasu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, podaż na zbycie będzie niska.

Producenci ropy łupkowej w dzisiejszych latach w istocie zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić wciąż będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego wysyła do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wymaga to pozwalać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te regiony przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z przeciwnej strony USA również drugie kraje stale produkują jeszcze więcej ropy naftowej, co powoduje, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, trzymając się na poziomie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zamieniał się kurs cen ropy naftowej w historie?
Kurs cen ropy na powierzchni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W okresie kryzysu gospodarczego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym spotkało jej utrwalenie na poziomie ponad 100 USD za baryłkę a cena zachowała się w okolicach tego okresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W dzisiejszych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można wyglądać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu wartości w przypadku ropy naftowej stanowi wybitnie skomplikowane. Wartość ropy chce od sporej liczbie czynników finansowych i rozwoju tej części. Na wartość ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym czynnikiem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, interesującą się transportem na całym świecie. Potrzebuje ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z mniejszą zawartością siarki. Przepisy IMO stworzą poprzez ostatnie ciężkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na budowany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty oraz dostępność paliw, których mówią. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie było rozległy wpływ na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak oraz na model na wartości biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można działać na kilka sposobów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla deweloperów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na materiał wartości tych związków są tanie w LYNX w sezonie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w następnej walucie).

Że tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że pewien kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest nielubiane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli miałoby dojść do produkcji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to kolejne derywaty pozwalające ci reagować na wahania ceny ropy naftowej. Wyniki też możesz tak kupować oraz oferować za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi wynikami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może reagować na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które dotyczą w niniejszej części.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w działalności ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w działalności ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować także w imprezy spółek naftowych, żeby być obowiązkowym w dziedzinie naftowej. Wtedy w nieskomplikowany sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale też potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w dziedzinie naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak szybko sygnalizowaliśmy: zwykle w przypadku towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą istnieć niezmiernie intensywne. Obecnie trend jest właściwie spadkowy. Ale nic takiego jak jedne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeżeli będziemy uważać, że wymagania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, teraz są za nami, a jakość jest dziś także dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może poważnie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na naszych giełdach. To gwarantuje swym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie od tego czy zajmujesz się tradingiem, albo istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z ważnej oferty LYNX, ponieważ pomagamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, lub na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w sezonie rzeczywistym, mając z bliskich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w rozmiarze handlu na opcjach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę